Forsiden / Spørgsmål og svar
Spørgsmål og svar
 
1. Hvor mange trækninger er der i en serie? Der er 6 trækninger i en serie i Landbrugslotteriet og 12 trækninger i en serie i Varelotteriet.
 
2. Hvor mange serier er der på et år? I Varelotteriet er der 2 serier af sæson A og sæson B pr år. Serier/sæson A - går fra 1. april – 30. juni og sæson B fra 1. juli - 30. september og igen ny serie/sæson A fra 1. oktober – 30. december og sæson B fra 1. januar - 30. marts.
I Landbruglotteriet er der 2 serie pr år. Serierne går fra 1. april – 30. marts og fra 1. april - 30. september.
 
3. Hvad koster det at spille med? I Varelotteriet koster det 270 kr. at spille med i en hel serie (6 trækninger) og 45 kr. pr trækning (1-6. trækning). I Landbrugslotteriet koster det 360 kr. at spille med i en hel serie (6 trækninger) og 60 kr. pr trækning (1-6. trækning).  Lotterisedlen kan købes til hver enkelt af de 6 trækninger (fornyelseslotteriseddel) eller for hele serien (gennemgående lotteriseddel). Købes lotterisedlen gennemgående, udleveres alle lotterisedlerne for resten af den igangværende serie. Yderligger kan man i Landbrugslotteriet købe halve lodder det koster 180 kr. for at spille med i en hel serie (6 trækninger). Den halve lotteriseddel kan købes til hvert enkelt af de 6 trækninger (fornyelseslotteriseddel) eller for hele serien (gennemgående lotteriseddel). Købes lotterisedlen gennemgående, udleveres alle lotterisedlerne for resten af den igangværende serie.
 
4. Hvordan spiller jeg med? Du kan spille med på to måder: Kom ind i Lotteributikken hvor du kan få flere informationer om spillet og samtidig selv vælge, om du vil spille månedsvis eller for hele serien. Du kan også spille med direkte på nettet. På siden PBS tilmelding kan du oprette en Betalingsservice aftale, hvilket er en nem måde at spille med på. Du få tilsendt lodder, yderligere vil din lotteriseddel blive fornyet automatisk til hver hovedfornyelse og dine gevinster indsættes direkte på din bankkonto efter sidste trækning.
 
 
5. Hvor og hvornår kan jeg se trækningslisten? Trækningslisten offentliggøres den sidste hverdag i hver måned i alle danske dagblade, på Tekst-tv side 757 og 758.
 
6. Hvor meget bliver der udbetalt i gevinster? I Varelotteriet bliver ca. 65 % betalt tilbage i gevinster. Det betyder, at den samlede gevinstpulje i hver serie er på 34.408.750 kr. I Landbrugslotteriet bliver ca. 62 % betalt tilbage i gevinster. Det betyder, at den samlede gevinstpulje i hver serie er på 45.550.000 kr.
 
 
7. Kan jeg vinde flere gange på min lotteriseddel i løbet af en serie? Ja, det kan du godt i varelotteriet. Faktisk kan du vinde flere gange i løbet af en måned. Du kan vinde, hvis dit nummer udtrækkes, nummeret før eller efter udtrækkes, ligesom du kan vinde på det tocifrede endetal og sidegevinster til endetallet.
 
 
8. Hvad går Varelotteriets overskud til? Overskuddet går til humanitære og sociale formål, herunder lærlingeuddannelserne indenfor håndværk og industri.
 
9. Hvad går Landbrugslotteriet overskud til? 10 % til Justitsministeriet - 25 % til Fødevareministeriet - 40 % til Dansk Landbrugs Familiebrugssektion - 25 % til Dansk Landbrug
 
10. Hvad er den største gevinst i Varelotteriet? Den største gevinst er på 2 mill kr. og udtrækkes én gang i hver serie.
 
11. Hvad er den største gevinst i Landbrugslotteriet? Den største gevinst er på 2 mill kr. og udtrækkes én gang i hver md.
 
12. Er alle numrene med i hver trækning? Ja, alle numrene er med i hver trækning, det betyder, at har man vundet i 3. trækning, har man lige så stor chance, som alle andre har, for at vinde i 4. trækning.
 
13. Hvem udtrækker vindernumrene hver måned? Det gør Notarius Publicus (Københavns byret).
 
14. Hvordan får jeg udbetalt min gevinst? Når du spiller hos Lotteributikken, henvender du dig hos os med din lotteriseddel. Alle gevinster op til 2000 kr. udbetales kontant hos Lotteributikken. Lotterisedler med gevinster på 3.000 kr. og derover udbetales af Varelotteriet og Landbrugslotteriet.
 
15. Jeg har glemt at hente min gevinst, hvad gør jeg? Lotteributikken gemmer gevinster i 2 måneder efter en series afslutning. Skulle man mod forventning ikke have afhentet sin gevinst, kan man frem til et halvt år efter en series afslutning rette henvendelse til Varelotteriet eller Landbrugslotteriet for at få udleveret sin gevinst. Herefter bortfalder ethvert krav på gevinsten.
 
16. Kan jeg få flyttet mine lotterisedler til en ny forhandler? Ja, det kan man godt. Man tager bare sin lotteriseddel med hen til den nye forhandler.
 
17. Min lotteriseddel er bortkommen – hvad skal jeg gøre? Er en lotteriseddel bortkommet hos spilleren, skal spilleren underrette Lotteributikken herom. Spilleren kan herefter forny lotterisedlen, når fornyelsesfristen er udløbet, og ingen andre har ønsket at forny den pågældende lotteriseddel.
 
18. Min lotteriseddel er bortkommen, og der er gevinst på nummeret – hvad gør jeg? Kontakt Lotteributikken hvor lotterisedlen er købt, vi vil hjælpe med den videre proces.
 
19. Hvordan får jeg min lotteriseddel, når jeg spiller via BetalingsService? Når du tilmelder dig en Betalingsservice aftale, får ikke lotteriseddel men lod numrene kommer til at stå på din BetalingsService i marts og september mdr.
 
 
20. Hvorfor er mit fulde CPR-nummer nødvendigt for registrering hos BetalingsService? Dette er et krav fra bankerne, hvor aftalerne i første instans oprettes og derefter hos Betalingsservice. Aftalegrundlaget er baseret på både spillerens kontonummer og CPR-nummer, og uden dette kan det ikke lade sig gøre at oprette en Betalingsservice-aftale gennem banken. Dette er en sikkerhedsforanstaltning overfor spilleren, idet denne kombination af kontonummer og CPR-nummer er en unik identifikation af kontohaver og kontonummer.
 
 
21. Jeg spiller via BetalingsService og har ændret navn, adresse eller kontonummer. Hvis du ændrer pengeinstitut og kontonummer, skal du via Lotteributikken flytte aftalen til det nye kontonummer.
 
 
22. Jeg spiller via BetalingsService, men ønsker ikke længere at spille hos Lotteributikken. Din tilmelding skal blot annulleres hos Lotteributikken og egen bank.
 
23. Jeg spiller via Betalingsservice– hvornår indsætter I min gevinst på kontoen? Gevinster bliver indsat 1. maj, 1. juli,1. november og 1. februar. Dette skyldes, at PBS opkræver gebyr for hver indsættelse. Derudover har PBS en sidste frist for indlevering 8 hverdage før den sidste i måneden, hvilket desværre betyder, at udbetaling af gevinster først sker henholdsvis den 1. maj, 1. juli,1. november og 1. februar.
 
 
24. Hvordan tilmelder jeg mig BetalingsService? Hvis du har købt din lotteriseddel hos Lotteributikken, skal du udfylde en Betalingsservice tilmeldingsblanket, denne kan fås hos Lotteributikken eller du kan tilmelde dig her på siden under PBS tilmelding. Tilmeldingsblanketten kan da afleveres i din egen bank.
 
 
25. Jeg spiller via BetalingsService– hvornår trækker I penge til fornyelse? Spiller du med via BetalingsSerive hos Lotteributikken, bliver pengene til fornyelse trukket ca.14 dage før en ny serie starter. Det betyder, at det vil fremgå af betalingsoversigten i marts, juni, september og december måned.
Lotteributikken | CVR: 30755960  | info@lotteributikken.dk